Titel

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Het CALL-animatiefilmpje, zo weet je wat we doen:

Wie noemt er zich nu lobbyist, zo’n negatieve term?! Ja, deze term is bewust in Clean Air Lovers & Lobbyists ingezet, gezien informatie als doel heeft op het beleid te wegen. Dat willen we toch allemaal? “Lobbying an sich is niet verkeerd, je standpunt ten alle prijze willen doordrukken Machiavelli indachtig dan weer wel. Hier is het “What you see is what you get”, “WYSIWYG”. CALL is onafhankelijk, wordt niet gefinancierd door industrie en heeft geen technologiepatenten. Uitgangspunt is informatie op basis van “maximal mobility with minimal air pollution”. Zijn er ongerijmdheden? Laat het weten via philippe@call4cleanair.be . Met “Call4Cleanair” doen we inderdaad een appél op propere lucht.

Kom af naar het panelgesprek "Pompen of verzuipen voor de verbrandingsmotor?'

Zal de verbrandingsmotor de toekomstige strengere normen halen? Is er nog een “propere” toekomst doordat  de sector het waarmaakt dat er “clean diesel” komt met heel zuinige verbrandingsmotoren? Is de redding van de verbrandingsmotor een full hybride / plug-in hybride elektrificatie?

Of verzuipt de verbrandingsmotor door de opkomst van elektrische en op termijn waterstofwagens?


En wat met het huidig wagenpark, hoe kunnen we daar best mee omgaan?


Rik Vera van Nexxworks geeft zijn toekomstvisie en zowel het expertenpanel en politiek panel hieronder geven hun mening. Meer info en inschrijving hier.

Gezondheid

Welke impact hebben de emissies op onze gezondheid? Standpunt hierbij.

Emissie-regelgeving

Aan welke normen dient te worden voldaan, welke consumentinformatie? 

Fiscaliteit & Accijnzen

Hoe moet het beter met onze auto - fiscaliteit en de accijnzen op brandstof?

Volg ons

Interesse in onze nieuwsbrief?

Schrijf u hieronder in.

 
Dank, u bent nu ingeschreven op de nieuwsbrief van Clean Air Lovers & Lobbyists.
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Klik hier om het nogmaals te proberen.