Titel

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Certificering als CALL-garagehouder

Afficheer uw CALL-certificaat in uw showroom en in reclame! Bij u weet de consument dat hij transparante informatie krijgt en kan aankopen in vertrouwen.

CEO

U gaat voor maximale mobiliteit, keuzevrijheid & klantentevredenheid. Tegelijk bent u er zich van bewust van de luchtvervuiling en klimaatimpact van ons wagenpark.


U kan zorgen voor transparante informatie die de consument helpt om een geïnformeerde keuze te maken. Hierbij zijn gezien de gezondheidseffecten vooral stikstofoxiden (NOx) en fijn stof (PM – particulate matter; geeft ook indicatie van roet) van belang. Vanaf 2017 komen de Real Driving Emissions testen in voege, die – onder gecontroleerde omstandigheden - een reële uitstoot zullen vastleggen.


U kan het CALL-garagehoudercertificaat krijgen onder volgende voorwaarden:

 • Minstens 1 op 3 verkopers volgt de opleiding ‘Mijn wagen en de luchtkwaliteit’ voor garagehouders.
 • U afficheert voor elke wagen in de showroom de Ecoscore en de individuele parameters (parameters: CO, NOx, HC (koolwaterstoffen), PM, CO2, verbruik, geluid).
 • U afficheert de ‘top 3’ van reële NOx uitstoot per merk voor benzine- en dieselwagens.
 • U legt duidelijk uit aan de klant wat de voor- en nadelen van de verschillende types motorisatie zijn. Bij consumenten die die onder de budgettest van mobiliteitsclub VAB liggen (30.000 km/jaar) adviseert u geen dieselwagen aan te kopen.
 • U blijft de wettelijk verplichte affichage aanhouden.
 • Bij nazicht van de wagen bekijkt u de uitstoot-parameters van de wagen en stelt indien nodig aanpassingen voor aan de klant. U informeert hem over de reële parameters.


Wat krijgt u in ruil?

 • Het CALL-certificaat voor het jaar van toepassing.
 • Promomateriaal (hoge resolutie afbeeldingen, links, posters,…)


Maar vooral: de verzekering dat u met de hand op het hart kan zeggen dat u transparante en betrouwbare informatie levert die zorgt voor een geïnformeerde consument.


Kost?

CALL Garagehouder Certificering kost u het eerste jaar 250€ excl. BTW (inclusief 1x de opleiding ‘Mijn wagen en de luchtkwaliteit’); erna 150€ excl. BTW. 


CALL komt 1x per jaar op afspraak bij u langs om met u de stand van zaken te bespreken. CALL kan ook tussentijds langskomen om na te gaan of de voorwaarden worden nageleefd. Eén maal niet-naleving zorgt voor een administratieve kost van 150€ excl. BTW. Bij een tweede niet-naleving wordt het certificaat ingetrokken.


De opleiding ‘Mijn wagen en de luchtkwaliteit’ voor garagehouders wordt op volgende data gegeven, van 10h – 13h, inclusief broodjeslunch en presentatie-document:

 • Donderdag  8 juni 2017 (Antwerpen)
 • Donderdag 15 juni  2017 (Gent)
 • Donderdag 22 juni 2017 (Leuven)

Exacte locatie wordt nog doorgegeven. Inschrijving kost 125€ zonder BTW (wordt afgetrokken bij aanvraag en goedkeuring certificering) via [email protected]